Vezirköprünün Tarihi Eserleri Google Arama
 
 
Tarih
:
31.08.2012
Kategorisi
:
Vezirköprü'müz
Okunma Sayısı
:
6136
Yorum Sayısı
:
0
Ekleyen
:
Site Editörü
tacettin paşa (kurşunlu) camii


çanaklı mahallesindedir. 1494 yılında yapılmıştır. 1945 depreminde tümüyle yıkılmıştır. 5 kubbeli son cemaat yeriyle 2 kubbeli ana mekandan oluşan özgün yapı sonradan düz çatı ile örtülmüştür. ana mekanın yanlarındaki kubbeli zaviyeler özgündür. ana mekanla zaviyeler arasındaki kemerli açıklıklar kapatılmıştır.

abdulgani (namazgah) camii: köprülü mehmet paşa tarafından yaptırılmıştır. mehmet paşa mahallesindedir. 1906 depreminde tamamen yıkılmış sadece minber ve mihrabı kalmıştır. yıkılan caminin arsası üzerine mahalle sakinleri tarafından1915 yılında bir cami yaptırılmıştır.

yörgüç paşa camii (orta camii) : orta cami mahallesi kırımlı sokaktadır. yörgüç paşanın 1431 tarihli vakfiyesinden bu caminin masraflarını karşılayacak bir takım gelirler tayin ettiği anlaşılmaktadır.


kale camii : taşkale mahallesindedir. 1659 yılında köprülü mehmet paşanın eşi ayşe sultan tarafından yaptırılmıştır. depremden fazla zarar görmediğinden orijinalliğini koruyabilmiştir. üç kubbeli son cemaat yerinde ahşap oyma kapıyla ana mekana geçilir. son cemaat yeri 1945’den sonra camekanla kapatılmıştır. ahşap kapının sağında minareye açılan bir kapı, solunda ise kadınlar mahfiline çıkan basamakların bulunduğu bir dehliz vardır. kare planlı ana mekan, oldukça yüksek bir kasnağa oturan kubbeyle örtülüdür.kubbe kasnağındaki üç vitraylı pencere sonradan yapılmıştır. kadınlar mahfili ana mekanın kuzeyindedir. 7 köşeli mihrap nişi mukarnaslıdır. yağlı boyalı mihrabın döşemesi altıgen ve yıldızlarla bezenmiştir. kıvrık dal, baklava, çiçek bezemeli abanoz ağacından minber geç dönem özelliğindedir. kubbedeki kalem işleri orijinal değildir. tek şerefeli silindir gövdeli minare depremde yıkılmış, yeniden yapılmıştır.

taşhan: ortacamii mahallesi 100. yıl caddesi taceddin paşa sokağındadır. eserin geç osmanlı döneminde yapıldığı bilinmektedir. iki katlı olarak inşa edilen taşhan'da dolgu taş malzeme kullanılmıştır. üç kapısı mevcuttur. kapılardan biri kullanılmamaktadır. 2006 yılı içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanacaktır.


fazil ahmet paşa medresesi (taş medrese) : fazıl ahmet paşa mahallesindedir. 1662 yılında fazıl ahmet paşa tarafından yaptırılmıştır. çatısı kurşunla kaplı iken daha sonra kiremitle örtülmüştür. 1943 depreminde çatlamalar olmuşsa da restore edilmiştir. 1964 yılına kadar çeşitli amaçlarla kullanılan medrese, bu tarihten itibaren halk kütüphanesi olarak kullanılmaya başlandı. 1974 yılında çatısı bakırla kaplandı. yapının içi ve dışında pembe karacaviran taşı kullanılmıştır. dilimli, kurşun kaplı kubbelerin aralarında tuğladan kare biçimli bacalar bulunmaktadır. basık kemerli kapıdan aralarında medrese odalarının yer aldığı revaklı dikdörtgen avluya girilir. kubbeli medrese odalarında ocak ve kitap rafları vardır. kare planlı dershane-mescit kubbeyle örtülüdür. kubbe kasnağındaki vitraylı pencereler sonradan yapılmıştır. 2002 yılında mahalli olanaklarla restorasyon çalışmalşarına başlanarak, 2003 yılının şubat ayında bitirilmiştir.iç avludaki sütunların arası ahşap malzeme ve çerçeve ile kapatılarak geniş kapalı kullanım alanları kazanılmıştır. boya badana yapılmış olup, elektrik tesisatı yenilenmiş, kaloriferli hale getirilmiş ve kapalı alanların tabanları laminant parke ile kaplanmıştır.


kurt köprü : vezirköprü ilçesinin tekkekıran köyüne 3 km. mesafede olan ve istavroz çayı üzerinde yer alan kurt köprü bir yüksek ayak üzerine iki büyük sivri kemerli gözden oluşmuştur. iki kemer arasında ve yanlarında olmak üzere sivri kemerli pencere şeklinde toplam üç adet kemer bulunmaktadır. çayın iki yamacına gelen kısım doğal kaya ve toprakla desteklenmiştir. köprünün geçit kısmı düz olup, diğer yerlerinde olduğu gibi bir hayli tahrifata uğramıştır. köprü ayağı kalın paye şeklinde olup, alt kısmında dikdörtgen beş adet dalgakıranı mevcuttur. köprünün pencere görünümü küçük kemerlerin başlangıcına kadar olan kısma yer yer roma ve bizans dönemine ait mezar stelleri ve mimari parçaları, yer yer kesme taş , yer yer de düzensiz taşlardan oluşan moloz taş örgü sistemindedir. kemer başlangıçlarından itibaren 13.-14. yy.da sıkça görülen ve bizans dönemi mimarisinde de rastlanan 3 sıra tuğla, bir sıra kesme taştan oluşan sağlam bir örgü sistemi görülmektedir. üç sıra tuğla, bir sıra taş örgü sistemi ana kemer gözlerinde de tuğlaların dikine yerleştirilmiş şekliyle tekrarlanmıştır. küçük kemerde ise tamamen tuğla malzeme kullanılmıştır. köprüdeki mimari tarz ve örgü sistemi incelendiğinde 13.-14. yy.da yapılmış olabileceği izlenimini vermektedir. ancak aynı dönemde aynı yerde bir köprü olduğundan bahsedilmektedir. köprüye 1 km. mesafede anik bir köprü kalıntısı daha mevcuttur. antik köprünün tahrip olması sonucu ve 13. yy.da yapıldığı ve çeşitli onarımlarla bu güne kadar ulaştığı daha akla yakındır. vezirköprü’nün tekkekıran ve havza’nın kayabaşı (tahna) köylerini birbirine bağlayan köprü küçük onarımlarla kullanılabilir hale gelebilecek niteliktedir.


bedesten ve arasta: ilçe merkezindedir. ayşe hanımın babası yusuf ağanın h. 1160 yılında yaptırdığı bilinmektedir. iç ve dış bedesten olmak üzere iki bölümdür. dört kapısı ve içinde 110 dükkan vardır. iç bedesten kervansaray olarak kullanılmıştır. ayşe tarafından vakfedilmiştir. arasta bölümü bedestenin çevresinde gelişmiştir. dört yandan basık kemerli kapılarla girilen bedesten, kare planlı dört kubbeyle örtülü bir yapıdır. kubbeler duvarlara bitişik tuğla kemerlere oturtulur. kemer, pandantif ve kubbeler düzgün tuğla örgüsüyle güzel bir görünüm kazanmıştır. ana kubbeyi taşıyan tuğla kemerin ortada dayandığı bölümde içeri girinti yapan kare mekan küçük kubbeyle örtülüdür. dışarıdan ana kubbeler arasında görülen bu bölüm dua kubbesidir. yuvarlak kemerli kapılarla girilen arastanın kuzeyinde tonozlu dükkanlar yer alır. bedestene bakan yüzdeki dükkanlar yer kazanmak amacıyla üçgen biçiminde yapılmıştır.


çifte hamam: ganioğlu mahallesinde hacıköy caddesi üzerindedir. 1660 yılında ayşe hanım tarafından vakfedilmiştir. bedestenin (arastanın) güney duvarına bitişiktir. giriş kapısı önüne içerisi görünmesin diye duvar örülmüştür. kapıdan kubbeli soyunmalığa girilir. ortasında sekizgen şadırvan bulunan soyunmalığın camekanlı bölümünde ayakkabı bulunan nişler vardır. dikdörtgen planlı soğukluk, geniş bir kemerle kubbeli kare mekana ayrılmıştır. sıcaklık ortada kubbeyle örtülü kare mekan ile haç planlı eyvandan oluşmaktadır. kare mekanın ortasında sekizgen göbek taşı eyvanların arasındaki halvet odacıklarda ikişer kurna vardır. hamamların ikisi de birbirine benzemektedir. bir tarafı kadın bir tarafı da erkek olarak halen kullanmaktadır

saat kulesi : ilçe merkezindedir. 1906 yılında abdülhamit devrinde sivas valisi reşat akif paşa tarafından yaptırılmıştır. 1943 depreminde büyük hasar görmüş, 1959 yılında tamiratı tamamlanmıştır. dört taraflı saatleri çalışır durumdadır. ayrıca vezirköprü kentsel sit alanı içerisinde sivil mimarlığa teşkil edecek bir çok türk evi bulunmaktadır.

namazgah çeşmesi: taşkale mahallesi havza caddesi üzerinde bulunmaktadır. namazgah caminin bitişiğindedir. köprülü mehmet paşa tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. halen kullanılır durumdadır.

kurşunlu - taceddin paşa çeşmesi: çanaklı mahallesi taceddin sokağında bulunmaktadır. kurşunlu caminin avlusundadır. geç osmanlı döneminde yapıldığı bilinmektedir.

taceddin paşa hamami: 1491-1495 de taceddin paşa tarafından yaptırılmıştır.

şifa hamami: mehmet paşa mahallesindedir. mehmet paşa tarafından ailesi için özel olarak yaptırıldığı söylenmektedir. ahşap dikdörtgen soyunmalık sonradan eklenmiştir. şadırvanlı, kubbeli soğukluğun kuzeyinde tuvalet ve usturalık yan yanadır. il halvet kare planlı sıcaklığın duvarlığı dikdörtgen nişlidir. sıcaklığın doğusunda beşik tonozlu küçük bir mekan, batısında başka bir halvet odacığı vardır. halen çalışır durumdadır.

ganioğlu çeşmesi: mehmet paşa mahallesi hacıköy caddesi üzerindedir. geç osmanlı döneminde yapıldığı bilinmektedir. şu anda kullanılmamaktadır.

kale hamami: mehmet paşa mahallesindedir. kale camine bitişiktir. ayşe hanım yaptırmıştır. moloz taş malzeme ile yapılmıştır. soyunmalık bölümündeki kubbesi dikkat çekicidir. kesme taş ve tuğladan yapılmış kasnağın üstündeki kubbe ters dizilmiş kiremitlerle örtülüdür. sivri kemerli kapıdan ortasında sekizgen şadırvanı olan soyunmalığa girilir. soyunmalığı çeviren setlerin önünde ayakkabıların konulduğu nişler vardır. soyunmalığın girişi beşik tonozlu, diğer bölüm kubbe ile örtülüdür. sıcaklık ortada kubbeli kare mekanı ile hac planlı eyvanlardan oluşur. eyvanlar arasındaki halvet odacıkları kubbelidir. halen kullanılmaktadır.

esenköy kaya mezari: ilçeye 12 km uzaklıktaki esenköy zindankaya arkeolojik alanındadır. yapı tekniği açısından paflagon tipi mezardır. üç sütun ve iki odadan oluşmaktadır. demir çağı eseridir. ilçenin en dikkate değer eserlerindendir.

ayrıca vezirköprü kentsel sit alanı içerisinde sivil mimarlığa örnek teşkil edecek bir çok türk evi bulunmaktadır.

        Içeriği Paylaşın Butonu    
 Bu İçeriğe Yapılan Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamıştır...
  Kategorideki Diğer Dökümanlar
 Vezirköprü Gazilerimiz 01.02.2015
 Vezirköprü Şehitlerimiz 01.02.2015
 Vezirköprü Tüm Okullar 01.02.2015
 MEHMET ŞİMŞEK 29.09.2014
 Adem Seven 29.09.2014
 AHMET ZENGİN 29.09.2014
 ŞENOL CENGİZ 29.09.2014
 HABİBE BOZKIR 29.09.2014
 Süslü Ali 29.09.2014
 İNCİ ULUÇAY 29.09.2014
|
|
|
|
|
|
Telif Hakkı 2012 Vezirportal.com a Aittir. Her Hakkı Saklıdır.


Vezirportal.Com adresi üzerinde bulunan fotoğraf ve bilgiler izinsiz kullanılamaz.

www.vezirportal.com 'a giriş yapan bulunan ziyaretçiler, firmalar YASAL UYARI'yı ve Alt Taraftaki Uyarı 1 ve Uyarı 2 'yi Kabul Etmiş Sayılır.
UYARI 1 : www.vezirportal.com Sitesinde Yayınlanan Firmaların, Resimleri-Fotoğrafları, Telefon Numaraları, Adresleri, Ürün İlanları ve Diğer TÜM İçeriklerinin, Bilgilerinin YASAL Sorumluluğu Kayıtlı Firma'ya Aittir.İstenildiği Zaman Firma ile ilgili Tüm Bilgiler Silinecektir.İletişim Bölümünden Ulaşabilirsiniz.
UYARI 2 : Vezirportal.Com Websitesi içeriğinde yer alan firmaların bilgileri, telefon numaraları ve adresleri reklam amaçlıdır.Hiç bir Firma'dan Ücret Talep Edilmemektedir ve Ücret Alınmamıştır.Vezirportal.Com'a Eklenen Firma Bilgileri, Sitemize Giriş Yapan Ziyaretçiler veya Firma Sahipleri Ücretsiz Reklamlarını Yapması İçin, İzinsiz Kendileri Tarafından Ekleyebilmektedir.Bu yüzden Vezirportal.Com hiç bir şekilde YASAL sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer Reklamını yani bilgilerinin silinmesini isteyenler iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirler. Vezirportal.Com Yönetimi...

Firma ekle, ücretsiz firma ekle, ilan ekle, firma rehberi,Firma, Firma ekle Ücretsiz ilan ekle, Bedava firma ekle,ücretsiz ilan ekle, ilan ekleyin, firma siteleri, firmasal reklamlar, ücretsiz firma scripti, link ekle, site ekle, firma ara, rehber sitesi, firmalar rehberi, şirket ekle,işyeri ekle, Türkiye reklam rehberi, istanbul reklam rehberi, rehber dizini, dizin rehberi.
Bu web sitesi, www.google.com hayranıdır.

Bu siteden en iyi görüntüyü 1024*768 ve üzeri ekran çözünürlüğünde alabilirsiniz. Tavsiye edilen internet tarayıcımız Mozilla Firefox'dur.

Sayfanın Yüklenme Zamanı : 0,046875 saniyedir.

Sayfayı Tekrar YükleSayfayı Yenileyerek Yükle